PARAMETERS AND FILTERS
  • format
Products per page sort by
Kč 0
Kč 30582
1 2 3
01_G23040_ral-7035_7035.jpg

Kartotéka formát A4, 4 zásuvky

G24300

1356x415x590 mm, 4x zásuvka

Eur 301,29 excl. VAT

   
G23900_7035_web.jpg

Skříňka zásuvková 670x280x400

G23900

670x280x400 mm, 7 zásuvek

Eur 72,47 excl. VAT

   
G23040_7035_web.jpg

Kartotéka formát A4, 4 zásuvky, 80kg

G2304L1

vxšxh 1320x405x623 mm, 80 kg zásuvka

Eur 264,75 excl. VAT

   
G23020_7035_web.jpg

Kartotéka A4, 2 zásuvky 80kg

G2302L1

704x405x623 mm, 2x zásuvka

Eur 195,14 excl. VAT

   
G23030_7035_web.jpg

Kartotéka A4, 3 zásuvky 80kg

G2303L1

1012x405x623 mm, 3x zásuvka

Eur 251,14 excl. VAT

   
G23050_7035_web.jpg

Kartotéka A4, 5 zásuvek 80kg

G2305L1

1628x405x623 mm, 5x zásuvka

Eur 357,88 excl. VAT

   
G23700_7035_web.jpg

drawer cabinet, format A4

G23700

670x280x400 mm, 6 drawers

Eur 67,73 excl. VAT

   
01_G23220_ral-7035_5005.jpg

filling cabinet, format 2xA4

G23220

704 x 840 x 623 mm, 2 drawers

Eur 312,43 excl. VAT

   
01_G23230_ral-7035_5005.jpg

filling cabinet, format 2xA4

G23230

1012x840x623 mm, 3 drawers

Eur 354,78 excl. VAT

   
01_G23240_ral-7035_5005.jpg

filling cabinet, format 2xA4

G23240

1320x840x623 mm, 4 drawers

Eur 397,14 excl. VAT

   
G23020_7035_web.jpg

filling cabinet, format A4

G23020

704 x 405 x 623 mm, 2x drawer

Eur 157,25 excl. VAT

   
G23030_7035_web.jpg

filling cabinet, format A4

G23030

1012 x 405 x 623 mm, 3x drawer

Eur 194,31 excl. VAT

   
1 2 3