PARAMETERS AND FILTERS
  • format
Products per page sort by
Kč 0
Kč 26593
1 2 3
01_G23040_ral-7035_7035.jpg

Kartotéka formát A4, 4 zásuvky

G24300

1356x415x590 mm, 4x zásuvka

Eur 262,00 excl. VAT

   
G23900_7035_web.jpg

Skříňka zásuvková 670x280x400

G23900

670x280x400 mm, 7 zásuvek

Eur 63,02 excl. VAT

   
G23040_7035_web.jpg

Kartotéka formát A4, 4 zásuvky, 80kg

G2304L1

vxšxh 1320x405x623 mm, 80 kg zásuvka

Eur 230,20 excl. VAT

   
G23020_7035_web.jpg

Kartotéka A4, 2 zásuvky 80kg

G2302L1

704x405x623 mm, 2x zásuvka

Eur 169,69 excl. VAT

   
G23030_7035_web.jpg

Kartotéka A4, 3 zásuvky 80kg

G2303L1

1012x405x623 mm, 3x zásuvka

Eur 218,39 excl. VAT

   
G23050_7035_web.jpg

Kartotéka A4, 5 zásuvek 80kg

G2305L1

1628x405x623 mm, 5x zásuvka

Eur 311,22 excl. VAT

   
G23700_7035_web.jpg

drawer cabinet, format A4

G23700

670x280x400 mm, 6 drawers

Eur 58,90 excl. VAT

   
01_G23220_ral-7035_5005.jpg

filling cabinet, format 2xA4

G23220

704 x 840 x 623 mm, 2 drawers

Eur 271,69 excl. VAT

   
01_G23230_ral-7035_5005.jpg

filling cabinet, format 2xA4

G23230

1012x840x623 mm, 3 drawers

Eur 308,51 excl. VAT

   
01_G23240_ral-7035_5005.jpg

filling cabinet, format 2xA4

G23240

1320x840x623 mm, 4 drawers

Eur 345,33 excl. VAT

   
G23020_7035_web.jpg

filling cabinet, format A4

G23020

704 x 405 x 623 mm, 2x drawer

Eur 136,75 excl. VAT

   
G23030_7035_web.jpg

filling cabinet, format A4

G23030

1012 x 405 x 623 mm, 3x drawer

Eur 168,98 excl. VAT

   
1 2 3