PARAMETERS AND FILTERS
  • format
Products per page sort by
Kč 0
Kč 32112
1 2 3 4
01_G23040_ral-7035_7035.jpg

Kartotéka formát A4, 4 zásuvky

G24300

1356x415x590 mm, 4x zásuvka

Eur 316,36 excl. VAT

   
G23900_7035_web.jpg

Skříňka zásuvková 670x280x400

G23900

670x280x400 mm, 7 zásuvek

Eur 76,09 excl. VAT

   
G23040_7035_web.jpg

Kartotéka formát A4, 4 zásuvky, 80kg

G2304L1

vxšxh 1320x405x623 mm, 80 kg zásuvka

Eur 277,98 excl. VAT

   
G23020_7035_web.jpg

Kartotéka A4, 2 zásuvky 80kg

G2302L1

704x405x623 mm, 2x zásuvka

Eur 204,89 excl. VAT

   
G23030_7035_web.jpg

Kartotéka A4, 3 zásuvky 80kg

G2303L1

1012x405x623 mm, 3x zásuvka

Eur 263,69 excl. VAT

   
G23050_7035_web.jpg

Kartotéka A4, 5 zásuvek 80kg

G2305L1

1628x405x623 mm, 5x zásuvka

Eur 375,78 excl. VAT

   
G24939_7035_web4.jpg

Kartotéka formát A5

G24939

vxšxh 217x560x600, 2 zásuvky A5

Eur 121,84 excl. VAT

   
G23020_7035_web.jpg

Kartotéka format Folio, 2 zásuvky 80kg

G2120L1

704x460x623 mm, 2 zásuvky

Eur 258,82 excl. VAT

   
G23030_7035_web.jpg

Kartotéka format FOLIO, 3 zásuvky 80kg

G2130L1

1012x460x623 mm, 3 zásuvky

Eur 319,61 excl. VAT

   
G21400_7035_web.jpg

Kartotéka format FOLIO, 4 zásuvky 80kg

G2140L1

1320x460x623 mm, 4 zásuvky

Eur 356,86 excl. VAT

   
G21500_7035_web.jpg

Kartotéka format FOLIO, 5 zásuvek 80kg

G2110L1

1628x460x623 mm, 5 zásuvek

Eur 431,37 excl. VAT

   
G23250_7035_web.jpg

Kartotéka formát 2xA4, 5 zásuvek

G23250

vxšxh 1628x840x623 mm, 4 zásuvky

Eur 462,75 excl. VAT

   
1 2 3 4