Historie závodu se datuje od roku 1913, kdy tehdejší majitel Petr Vichr hledal vhodné místo pro postavení nového továrního objektu vzhledem k tomu, že dosavadní sídlo v Duchcově mu neskýtalo možnost dalšího rozšíření závodu. Lysá nad Labem se zdála být nejvýhodnější vzhledem k železničnímu spojení a blízkosti Prahy.

Na počátku roku 1914 byl zahájen dovoz a montáž energetického a strojního zařízení. Uprostřed těchto prací vypukla světová válka. Práce byly přerušeny, ale již koncem r. 1914 byla továrna uvedena do provozu. započalo se s výrobou drobného zařízení pro domácnost - lopatky, věšáky, pokličky, ale i kovového nábytku. Později přešel závod zcela na válečnou výrobu a vyráběl se velký počet vojenských nemocničních postelí. Po válce byl závod opět přeorientován na původní výrobu. Začalo se vyrábět dražší zboží - chromovaný nábytek, bytový nábytek s dřevěnými doplňky, lakovaný nemocniční a školní nábytek, kuchyňské váhy a později i kancelářský nábytek.

V roce 1938 se firma se zpětnou platností od roku 1935 přeměňuje na akciovou společnost. Veškeré akcie však zůstaly v rukou dosavadních majitelů. Podnik se svými závody v Lysé n.L. a Duchcově patřil v té době k největším svého druhu v ČSR a zaměstnával 700-800 zaměstnanců. V r. 1939 byla do Lysé nad Labem přestěhována pražská ústřední kancelář a bylo zde zřízeno ředitelství firmy. Druhá světová válka opět přeorientovala dosavadní výrobu na válečnou. V Lysé nad Labem byla zřízena i protektorátní mincovna. V květnu roku 1945, stejně jako ve většině velkých závodů byla do firmy Vichr a spol. zavedena národní správa až do roku 1946, kdy byl podnik znárodněn a byl utvořen národní podnik KOVONA . Na základě druhé etapy znárodnění a prováděné reorganizace průmyslu byly v tomto období provedeny změny za účelem soustředění výroby kovového nábytku a příbuzného sortimentu v jediném podniku. Podnik zahrnoval bývalé závody Vichr a spol., akciovou společnost v Lysé nad Labem, závody Mück-Melder, továrny na kovový nábytek ve Fryštátě, V r. 1948 bylo do podniku začleněno několik významných závodů v oboru kovového nábytku a příbuzné výroby: závod 03 Hynek Gottwald, Brandýs nad Orlicí, 04 Františk Jergl Brno, 05 Robert Slezák Bystřice pod Hostýnem, 06 Trezoria Praha -Jinonice, 07 SAB Praha VI, 09 Robert Slezák Vysoká n.Kysucou. Tím byla výroba kovového nábytku soustředěna v jedné výrobně-organizační jednotce. Dále byl sloučen n.p. Radovan Mělník se svými pobočnými závody, jehož předmětem podnikání byla výroba dětských vozidel, opravy. V roce 1950 se organizační členění podniku mění. Podnik je rozdělen na menší jednotky, pokračovatelem je ustanoven nově zřízený n.p. Kovona, Lysá nad Labem, který převzal veškeré pohledávky i závazky jednotlivých závodů i povinnost vyřizovat úkoly podnikového ředitelství v Praze. Rozdělení výroby kovového nábytku do podniků bylo provedeno takto: 1. Kovona n.p. Lysá n.L. s pobočnými závody: 03 Brandýs n.O., Brno, 06 Jinonice, 07 Praha VII, 08 Hostivař. 2. Kovona n.p. Karviná s pobočnými závody: 05 Bystřice p.H., 09 Vysoká n.Kys. 3. Liberta n.p. Mělník s pobočnými závody 14 Třebíč, 24 Vojkovice, 15 Heřmanův Městec, 11 Litomyšl, 16 Počátky, 33 Malacky. 4. Továrny dětských vozidel n.p. Duchcov s pobočnými závody 16 Plzeň, 19 Kašperské hory, 25 Varnsdorf.

V r. 1950 se činnost podnikového ředitelství vrací do Lysé n.L. a do podniku byl začleněn konfiskát firmy F. Adam, továrna na tělocvičné nářadí v Praze-Kunraticích. V následujícím roce byl proveden převod bývalého závodu Vacek, později Agrostroj, jako provozovna 02. Těmito převody byly získány větší výrobní plochy a proto bylo možno do závodu v Lysé n.L. převést výrobu z pobočných závodů v Jinonicích, Hostivaři a Prahy VII.

V období od r. 1956 do roku 1960 probíhaly další změny, které byly zakončeny organizací: KOVONA národní podnik, podnikové ředitelství Lysá nad Labem, provoz 01 Lysá n.L. - dílna Stříbro, provoz 02 Bystřice p.Hostýnem s provozovnou Lichnov a závod 03 Zábřeh na Moravě. V organizačním členění došlo ke zrušení provozu Stříbro a vybudování nového provozu v Říčanech u Prahy. V tomto organizačním a výrobním uspořádání byla provedena změna z národního podniku na státní a podnik šel do privatizačního procesu. Byla založena a.s. KOVONA LBZ Lysá n.L. a to rozhodnutím ministra průmyslu v r. 1991 zrušením státního podniku bez likvidace a převedením veškerého majetku včetně veškerých práv a závazků.

V závěru roku 1991 byl vypracován vedením společnosti privatizační projekt a po projednání a doporučení MP ČR byl předán ke schválení na Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci v ČR. Projekt byl schválen v březnu r. 1992 a bylo vydáno rozhodnutí o schválení privatizačního projektu.Byl vypořádán majetek, který podléhal restituci a odprodán majetek firmě KOVONAX s.r.o. Bystřice pod Hostýnem a majetek závodu v Zábřehu na Moravě firmě M.K.R. Plus s.r.o., Krnov. Na základě tohoto rozhodnutí dochází k výměně správních orgánů akciové společnosti. Dosavadní představenstvo a dozorčí rada z funkcí odstupují a v souladu s obsahem společného memoranda FNM ČR a zástupců investičních fondů a společností a následně příkazní smlouvy z titulu toho, že fondy vlastní přes 70 % z celkového majetku akciové společnosti KOVONA Lysá nad Labem.

Od roku 1998 je Kovona a.s. vlastněna fyzickými osobami.

  • registre

Nouveau compte S'inscrire

Produkt přidán k porovnání

Success
Zobrazit porovnání